Et godt og trygt idrætsmiljø for børn og unge indeholder ikke live-streaming

En række af Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund – bl.a. Dansk Håndbold Forbund, Danmarks Ishockey Union, Danmarks Basketball Forbund, Floorball Danmark og Volleyball Danmark – har i løbet af det seneste år indgået samarbejdsaftaler med det internationale, kommercielle selskab ”Sportway” om live-streaming af børne- og ungdomskampe. Aftalerne betyder at der i dag er opstillet kameraer med kunstig intelligens i mere end 100 indendørs sportshaller i Danmark. Der kan være gode argumenter for live-streaming af kampe på eliteniveau, ikke mindst i sportsgrene som har svært ved at opnå direkte transmissioner på landsdækkende tv. Men når det gælder kampe og turneringer for børn og unge under 18 år, er ulemperne ved live-streaming af træning og kampe langt større end fordelene. Samme konklusion er DIF’s bestyrelse for få dage siden kommet frem til efter mere end et halvt års dialogmøder med bl.a. ovenstående forbund, udvalgte kommuner, kommercielle streamingfirmaer, idrætsorganisationer i Sverige og Norge samt ikke mindst faglige viden-institutioner som Børns Vilkår og Team Danmark, som begge er andet og mere end ”eksperter i deres egen idræt”. DIF’s officielle anbefaling er ” … at DIF’s forbund og foreninger som udgangspunkt ikke bør live-streame fra kampe, opvisninger, træningspas og konkurrencer for børn og unge under 18 år”.

DIF’s anbefalinger mangler en juridisk analyse

DIF’s skriftlige notat om livestreaming af idræt for børn og unge indeholder bl.a. afgrænsning af begrebet og en beskrivelse af ”det gode idrætsmiljø for børn og unge”, potentielle risici og fordele ved live-streaming for børn og unge samt en række ”væsentlige overvejelser”, spørgsmål og ”guide til livestreaming i praksis” for forbund og foreninger, som ikke ønsker af følge DIF’s anbefaling. De etiske overvejelser, spørgsmål og guiden indeholder mange kvaliteter, men DIF’s notat mangler – desværre også – en juridisk analyse om livestreaming af børn og unge er lovligt, bl.a. i forhold til persondataforordningen (GDPR) som gælder for alle EU-lande – også Danmark.

Nogle forbund fortsætter (tilsyneladende) med livestreaming af børn og unge

Det bliver naturligvis nu interessant at følge de enkelte forbund, foreninger og kommuners beslutninger om (fortsat) brug af livestreaming af idræt for børn og unge under 18 år. Nogle forbund – bl.a. SvømDanmark, Volleyball Danmark, Dansk Basketball Forbund, Floorball Danmark og Danmarks Ishockey Union – har besluttet sig for at fortsætte med livestreaming i større eller mindre omfang, mens Dansk Håndbold Forbund endnu ikke har truffet en endelig afgørelse.

Direkte modsætning mellem aldersrelateret træning (ATK) og live-streaming

Langt mere interessant bliver det imidlertid at følge Team Danmarks beslutning om samarbejde med – og hermed også yde økonomisk støtte til – forbund, der ikke følger DIF’s anbefalinger om ”det gode idrætsmiljø for børn og unge”. Live-streaming af idræt for børn og unge under 18 år vil nemlig være i direkte modsætning med de seneste års forskning om ”bæredygtige idrætsmiljøer” for unge og Team Danmarks anbefalinger om aldersrelateret træning (ATK). Sportspsykologerne Kristoffer Henriksen og Carsten Hvid Larsen fra Syddansk Universitet – som også igennem en årrække har været tilknyttet Team Danmark – fremhæver bl.a. ” …. at for børn og unge er det vigtigt med en indre drivkraft og vilje til at træne, kærlighed til sporten, gode kammeratskaber og en balanceret identitet, hvor der er plads til at føle sig både menneske og atlet samt lyst til at tage medansvar for egen udvikling”. Og videre ” … ikke mindst at skabe et trygt miljø uden for meget fokus på resultater. Målet skal være at unge trives, udvikler sig og bliver i sporten” (ATK 2.0 – Træning af børn og unge, Team Danmark, 2015).

Talentudvikling med etik, værdier og lovmæssige forpligtelser

Team Danmarks samarbejde med pt. 25 ud af DIF’s 62 forbund er baseret på Lov om eliteidræt og juridiske samarbejdsaftaler, som typisk er gældende for en periode på 4 år. Formålet og indholdet af samarbejdet er beskrevet i Team Danmarks strategi og støttekoncept, hvor talentudvikling – dvs. de enkelte forbunds aktiviteter for børn og unge under 18 år – udgør en meget væsentlig del. Talentudviklingen har bl.a. fokus på at udvikle og styrke kvaliteten i talentmiljøer i klubber og elitekommuner, hvilket sker gennem idrætsskoler, ungdomsuddannelser, dual career, aldersrelateret træning (ATK), værdisæt for dansk talentudvikling og meget andet. Disse aktiviteter kan ikke ”fravælges” af Team Danmarks samarbejdspartnere, hverken forbund, klubber, kommuner, skoler eller uddannelsesinstitutioner. De nuværende juridiske samarbejdsaftaler betoner bl.a. ” … at det enkelte forbund forpligter sig til at implementere og efterleve Team Danmarks og DIF’s overordnede regler og politikker, herunder ”Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt” og ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt”.

Der er forskel på en medlemsorganisation og en lovbunden viden-institution

Team Danmarks nuværende strategi og støttekoncept udløber med udgangen af 2024, dvs. om 18 måneder. Det betyder også at forberedelserne og de interne drøftelser i eliteidrætsinstitutionen om målsætninger, strategier, indsatser og nye initiativer i det kommende støttekoncept 2025-2028 (forhåbentligt) er påbegyndt. I den forbindelse kan – og bør der efter min opfattelse – være markant forskel på DIF’s og Team Danmarks ord og handlinger i forhold til live-streaming for børn og unge under 18 år. Team Danmark er nemlig – jf. Lov om eliteidræt – forpligtet på at opstille en række krav og kriterier overfor specialforbund og kommuner i forhold til udvikling af talenter i eliteidræt på etisk, social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Min anbefaling til Team Danmark strategi og støttekoncept 2025-2028 vedr. talentudvikling er klar og éntydig: Forbund og elitekommuner skal efterleve DIF’s anbefaling om ikke at live-streame idræt for børn og unge under 18 år.

 

Felt