Flere børn og unge har brug for en mentor, som frivilligt stiller sig til rådighed

Græsk mytologi indeholder meget viden. Blandt andet fortællingen om helten Odysseus, der overlader sin unge søn Telemachos til Mentor – en ældre, pålidelig og klog mand fra øen Ithaka – da Odysseus begiver sig afsted til den Trojanske Krig. Mentors opgave er at oplære og rådgive den unge Telemachos, mens hans far er i krig. Mentor er både i forhold til viden og erfaring Telemachos langt overlegen.

En mentor er altså en erfaren og vidende person, som frivilligt stiller sig til rådighed for at indgå i en dialog med en yngre person, som har brug for retning og mening med livet. En mentor er ifølge græsk mytologi altså hverken et familiemedlem – mor, far, bedsteforældre, søskende, tante eller onkel – eller en psykolog, socialrådgiver, coach eller agent. En mentor er heller ikke et idol eller en influencer, som via sociale medier udbreder bestemte budskaber, produkter eller brands.

Hverdagen, livet og verden kan virke uoverskueligt og kaotisk for enhver – også for danske børn og unge. Alle børn og unge har brug for at indgå positive, sociale fællesskaber i fritiden, som f.eks. et musikband, et spejderkorps, en lektiecafe eller en idrætsforening. Jeg tror på, at flere børn og unge har brug for en frivillig mentor, og det kan såvel findes i en idrætsforening, som i andre hverdagssammenhænge.

Mentor skal stille de dybe og kritiske spørgsmål

Undersøgelser fra blandt andet Børn Vilkår peger éntydigt på børn og unge, som ikke går til fritidsaktiviteter, ofte føler sig stressede, har mindre lyst til at gå i skole, har flere symptomer på mistrivsel og har lavere selvværd end børn og unge, som ugentligt går til fritidsaktiviteter.

Der findes yderst sjældent enkle svar og simple løsninger på svære spørgsmål og komplekse problemer. Personligt tror jeg på at børn og unge, både dem som indgår og især dem som er ekskluderet fra positive, sociale fællesskaber i fritiden, kan have stor gavn og glæde af en mentor. Altså råd fra en vidende og erfaren person, som kan og vil stille til rådighed for nærvær og samtaler med barnet og den unge, både når ”alt går godt” og når livet ”gør rigtig ondt”. For den specifikke hverdag og livet generelt er nemlig ikke kun sejre og nederlag eller sort-hvide farver.

Mentor skal altså fungere som en ”levende og flytbar mur”, som barnet og den unge kan ”spille bold op ad”. Og mentor skal i høj grad stille dybdegående og kritiske spørgsmål, som kan give barnet eller den unge anledning til overvejelser, tanker, refleksioner og drømme.

De fleste vil formentligt mene at funktionen som opdrager, vejleder og rådgiver kan løses enten med omsorg af barnet og den unges forældre, med professionel kompetence af pædagoger, lærere og socialrådgivere eller med faglig viden af trænere og ledere. Jeg tror imidlertid at en mentor i meget høj grad kan bidrage med at skabe en sammenhængende og meningsfyldt hverdag i forhold til alle øvrige, som er tæt på barnet og den unge.

Ingen facitliste, men gode råd som mentor

Der findes ingen facitliste over hvilke kvaliteter, som en mentor bør besidde. Men lad mig alligevel komme med et bud.

For det første skal mentor være pålidelig og troværdig. Det betyder at barnet og den unge skal kunne stole på mentors ord og handlinger. Og ikke mindst at der er overensstemmelse mellem ord og handlinger. Ligeledes skal mentor efter bedste evne beskrive virkeligheden, som den er. Og ikke hvordan barnet eller den unge kunne ønske sig eller drømme om at den skal være.

For det andet skal mentor være tålmodig og vedholdende. Det er naturligvis acceptabelt at børn og unge laver fejl og tager ”forkerte” beslutninger – ligesom voksne og ældre gør det.  Ligeledes kan fejl og forkerte beslutninger være mangfoldige og hyppige. Erkendelse og læring for børn og unge er nemlig ofte en langstrakt og besværlig proces – også for de voksne, som er allertættest på dem.

Og for det tredje – men allervigtigste – skal mentor være kritisk og konstruktiv. Børn og unge skal dagligt og ofte alt for tidligt efter min opfattelse træffe en række valg. Også essentielle valg, som både kan være tilvalg eller fravalg med store konsekvenser. Mentors opgave er her at stille kritiske og nuancerede spørgsmål, som medfører barnet eller den unge tænker over de enkelte valgs fordele og ulemper. Såfremt barnet eller den unge søger råd hos mentor, er det altid dennes opgave at pege på konstruktive svar og løsninger.  Ligesom Odysseus gjorde hos Mentor, så Telemachos kunne dannes og udvikles.

Felt