MA57

Kapitel 1

Institut for Idræt og Biomekanik, SDU (1984-1994)


Adjunkt og lektor – Undervisning, forskning og formidling inden boldspil, idrætssociologi og videnskabelig metode. Studie- og institutleder samt medlem af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Bøger og videnskabelige artikler om idræt, bl.a. i forhold til børn, unge og ældre. Foredrag og undervisning på seminarer og konferencer, både i Danmark og udlandet – www.sdu.dk 

background Layer 1
Kapitel 2

Nordjyllands Idrætshøjskole (1994-2002)


Forstander – Ledelse, administration, undervisning og udvikling af én af landets største idrætshøjskoler med 30 medarbejdere og 120 årselever. Samarbejde med DIF, DGI, forbund, klubber og uddannelsesinstitutioner. Årlig omsætning: 16-18 mio. kr. – www.nih.dk

background Layer 1
Kapitel 3

Center for Videregående Sundhedsuddannelser i Nordjylland (2002-2006)


Direktør – Faglig, økonomisk og administrativ ledelse og udvikling af regionalt viden- og uddannelsescenter med 160 medarbejdere og 1.800 studerende med fem videregående sundhedsuddannelser (sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf og jordemoder), efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt forskningstilknytning til bl.a. Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitetshospital. Årlig omsætning: 100-110 mio. kr. – www.ucn.dk

background Layer 1
Kapitel 4

Team Danmark (2006-2014)


Direktør – Faglig, økonomisk og administrativ ledelse og udvikling af offentlig, selvejende institution med formålet at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Akkrediteret ved 4 olympiske lege: OL 2008 (Beijing), OL 2010 (Vancouver), OL 2012 (London) og OL 2014 (Sochi) samt et stort antal verdensmesterskaber og europamesterskaber i sportsgrene, der har samarbejdsaftaler med Team Danmark. Personaleansvarlig for 35-40 medarbejdere med 12-14 forskellige professioner (læger, fysioterapeuter, diætister, træningsfysiologer, sportspsykologer, konsulenter, journalister og sekretærer). Årlig omsætning: 140-150 mio. kr. – www.teamdanmark.dk

background Layer 1
Kapitel 5

Selvstændig konsulent (2015- )


Selvstændig konsulentvirksomhed – Foredrag, seminarer, analyser samt personlig rådgivning og vejledning for offentlige institutioner, kommuner, private virksomheder og organisationer, bl.a. Dansk Skoleidræt og ”Scandinavian Network for Elite Sport”. Konsulent og rådgiver for High Performance Unit, Finnish Olympic Committee. Medredaktør af “Idrott & Kunskap” – et nordisk tidsskrift om eliteidræt og videnskab.