Pengenes magt: Ny bog om de frie markedskræfters logik i dansk og international sport

Ny bog udfylder stort hul i dansk idrætsforskning og -undervisning

Disse faktuelle oplysninger kan du få i bogen ”Sportsmanagement – Ledelse og kommercialisering i sportsbranchen” (Hans Reitzels Forlag, 2021), som netop er udkommet. Bogen er den første grundbog på dansk og den udfylder på meget kompetent vis et stort hul inden for dansk idrætsforskning og -undervisning. Bogen bør efter min opfattelse fremover være obligatorisk pensum for alle studerende på bachelor- og kandidatuddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, som beskæftiger sig med sportsbranchen. Men bogen kan også give bestyrelsesmedlemmer, direktører, ledere, atleter, sponsorer og journalister nyttig og relevant indsigt i og værktøjer til at (videre)udvikle deres klubber, forbund, organisationer, virksomheder og medier.

Eksemplarisk samspil mellem faglig viden og konkrete cases

Bogen er redigeret af ph.d. og lektor ved University College Nordjylland Kenneth Cortsen, cand.mag. com. og kommunikationsmedarbejder i Spillerforeningen Michael Hehr og ph.d. og ekstern lektor ved Aalborg Universitet Renate Nielsen. Derudover har danske og internationale forskere, eksperter og praktikere bidraget med en række spændende cases, som understøtter, udbygger og perspektiverer bogens teorier, modeller og fakta om sportsmarketing, sportsmanagement og sportsøkonomi. Samspillet mellem bogens forskningsbaseret viden, teoretiske modeller og konkrete cases, både fra Danmark og udlandet, er eksemplarisk. Ligeledes er spændvidden, både i forhold til sportsgrene, kulturer og lande, imponerende.

Et nyt mediebillede med den “globale forbruger” i centrum

Bogen indeholder tre hoveddele efter en introduktion til sportsbranchen, hvor forfatterne bl.a. fremhæver at ” … sportens rolle i samfundet har udviklet sig eksplosivt i løbet af de seneste årtier. Forening er blevet til forretning, og den tid, hvor sport udelukkende handlede om det, der foregik på banen, er for længst passé” og videre ” … konkurrencen foregår ikke alene på banen, hvor klubber nationalt og internationalt konkurrerer på det sportslige parameter, men også udenfor banen, hvor discipliner indenfor bl.a. sportsmarketing, sportsmanagement og sportsøkonomi har afgørende effekt for forbund, ligaer, klubber eller enkelte udøveres konkurrenceevne – for slet ikke at tale om den omkransende industri, som tæller alt fra agent- og bettingfirmaer til udstyrsproducenter og sportsturismeaktører. Branchens fokus er fortsat på klassiske områder som ledelse og branding, men markedets foranderlige mekanismer har også den effekt at nye discipliner kræver sportsorganisationernes opmærksomhed. Det er innovationsledelse, krisekommunikation og sociale medier eksempler på. Markedets udvikling skyldes ikke mindst interaktionen mellem brancherettet innovation og forbrugernes nye behov. Det fragmenterede mediebillede, der tilbyder flere og flere kommunikationsplatforme, efterlader forbrugerne i en privilegeret situation. I det nye medielandskab er det nemlig muligt at følge og komme helt tæt på udøvere over hele kloden og fra steder, hvor vi ellers tidligere har været forment adgang. Og det hele endda få klik med pegefingeren væk”.

Sportsbranchen har mange forskellige dimensioner og perspektiver

Første hoveddel sætter fokus på temaer og cases inden for sportsmarketing som f.eks. branding, sport som PR-redskab, sponsorater, CSR i sportsmarketing, krisekommunikation og exitstrategier, datadrevet marketing, game entertainment, events og sociale medier. Anden hoveddel omhandler sportsmanagement, bl.a. temaer og cases om ledelse og lederskab, organisationskultur og sportsledelse, talent management, venue management, leading innovation og ledelse af frivillige.  Tredje hoveddel indeholder temaer og cases i relation til sportsøkonomi, herunder udbud og efterspørgsel på sportsmarkedet, værdiansættelser, økonomiske rammebetingelser, medier, tv-rettigheder, strategiske analyser og økonomiske sammenhænge samt indtjeningsevne og fordeling af indtægtsstrømme.

Kollision mellem de frie markedskræfters logik og sportens “indre logik”

Sportsbranchen er yderst kompleks med mange forskellige aktører, både lokale, nationale og globale. Et af bogens vigtigste budskaber er efter min opfattelse af målsætning, retning, indhold og form inden for sport rammesættes globalt med udgangspunkt i de frie markedskræfters logik: De rige bli’r rigere og de fattige bli’r fattige. Det betyder kort og forenklet sagt at økonomisk ulighed, både imellem og indenfor de enkelte sportsgrene, bli’r større og større. Og de frie markedskræfters logik kræver også at udviklingen sker hurtigere og hurtigere. De frie markedskræfters logik kolliderer hermed også med sportens ”indre logik” med fokus på ”lige og fair konkurrence”. En kollision, som er beskrevet og diskuteret i bogen, men uden præcise svar og holdninger fra forfatternes side. En af de mange konsekvenser af de frie markedskræfters logik er at fodbold i dag udgør mere end 80 % af sportsbranchens samlede økonomi i Europa, at mere end halvdelen af Danmarks bedste fodboldklubber i dag er ejet af udenlandske kapitalfonde og investorer og at danske superligaklubber ”scouter” drenge på 8-10 år til at spille for netop deres klub. Den globale, kommercielle udvikling har altså en række markante direkte effekter på såvel udvikling, struktur som indhold af børne- og ungdomsfodbolden i Danmark. Sportsbranchens kommercialisering og professionalisering presser og udfordrer ikke kun DBU, Divisionsforeningen og Superligaklubberne, men også de lokale fodboldklubber i Bøvlingbjerg, Brobyværk og Bjæverskov. På længere sigt vil denne udvikling, som for alvor har fået fart i de seneste to årtier, efter min opfattelse medfører en række meget negative følgevirkninger i forhold til f.eks. offentlige tilskud til idræt, frivillige trænere og ledere, forpligtende fællesskaber og demokrati, som er kerneværdier for dansk idrætskultur. Bogens forfattere skal imidlertid roses for at italesætte sportens – og ikke kun fodboldens – allerstørste udfordring: Pengenes magt.

Bog med passion til og kærlighed for sport

Forfatterne bør også roses og anerkendes for kompetent anvendelse af noter, en særdeles omfattende litteraturliste og et nyttigt register. Disse tre elementer er langt fra altid en selvfølge, heller ikke ved udgivelse af akademiske artikler og lærebøger. Bogen kan varmt anbefales til alle, som har passion til og kærlighed for sport – ligesom bogens tre redaktører og de mange formidlere af bogens cases.

Felt