Samarbejdspartnere

Jeg arbejder blandt andet sammen med…

null
High Performance Unit (HPU) er en afdeling under Finlands Olympiske Komité. Formålet med HPU er at støtte atleter og hold med økonomi og serviceydelser som f.eks. sportsmedicin, fysisk træning, kostvejledning, fysioterapi, sportspsykologi og uddannelser. HPU har hovedcentre i Helsinki og Vuakatti. Derudover har HPU et tæt samarbejde med KIHU på Jyväskylä Universitet.
null
Scandinavian Network for Elitesport er et nordisk samarbejde om uddannelse, forskning og formidling mellem fire universiteter: Aarhus Universitet, Göteborg Universitet, Norge Idrætshøjskole og Jyväskylä Universitet. Samarbejdet omfatter bl.a. studenterudveksling på kandidat og ph.d.-niveau, vidensdeling mellem forskere samt afholdelse af seminarer.
null
Idrott & Kunskap er et nordisk tidsskrift, som formidler viden og praksis om eliteidræt fra videnskabelige publikationer. Tidsskriftets målgrupper er trænere, sportschefer, atleter, forskere, journalister og eksperter – læger, fysioterapeuter, sportspsykologer og idrætslærere – i klubber, forbund, organisationer og på uddannelsesinstitutioner.
null
Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation med det overordnede mål at fremme alle skoleelevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. Organisationen består af et landssekretariat, der er placeret i Nyborg, og 15 medlemskredse.