Personlig profil - Michael Andersen

Personlig profil - Michael Andersen

Jeg er uddannet cand. mag. (samfundsfag og idræt) og har igennem de seneste tre årtier arbejdet med udvikling af mennesker, grupper og teams inden for uddannelse, sundhed og eliteidræt.

Jeg har stor teoretisk viden og mange praksiserfaringer om sammensætning, udvikling og kvalitetssikring af teams. Min viden og mine erfaringer er bl.a. hentet fra videregående uddannelsesinstitutioner, højskoler og ikke mindst dansk og international eliteidræt, hvor jeg igennem en årrække har arbejdet sammen med mange af landets bedste topatleter, trænere og sportschefer. Derudover har jeg samarbejdet med og har netværk til mange kommuner og interesseorganisationer samt nogle af landets største private virksomheder. Endelig har jeg mange erfaringer som formand for og medlem af bestyrelser, såvel frivillige organisationer, foreninger som offentlige, selvejende institutioner.

Jeg har samarbejdsaftaler med Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (www.ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-idraet/), Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap, Göteborg Universitet (www.iki.gu.se) og Norges Idrettshøgskole (www.nih.no) samt Holstebro Kommune (www.holstebroelitesport.dk).